Mencia Sandrode is een fijne school voor klassen 1 en 2 vmbo-kader, de volledige mavo, havo en klassen 1-3 atheneum. Op onze school is goed onderwijs in een veilige en vertrouwde omgeving vanzelfsprekend. De school ligt in een fraaie omgeving aan de rand van de bebouwde kom in Zundert en is goed bereikbaar.

Mencia Sandrode

Mencia Sandrode heeft gekozen voor een profiel waarbij veel aandacht gegeven wordt aan de globalisering van de wereld waarin onze leerlingen leren en leven. Dat blijkt aan de extra aandacht die we tijdens de lessen geven aan internationale activiteiten, maar ook ook bijvoorbeeld in de mogelijkheid die we aan de leerlingen bieden om voor Engels zogenaamde Anglia certificaten te halen.

De school is lid van het Global Citizen Network en het Anglia netwerk. We bieden de leerlingen de mogelijkheid om tijdens hun schoolloopbaan op Sandrode deel te nemen aan een internationale uitwisseling met leeftijdsgenoten. Op dit moment zijn er contacten/uitwisselingen met een school in Frankrijk. In het menu hiernaast zie je een aantal internationale activiteiten. We willen de leerlingen uitdagen hun grenzen te verleggen. Het bezoek dat een aantal 4e klassers van de mavo brengt aan Marokko, valt daar natuurlijk ook onder.

In een snel globaliserende wereld is het voor onze leerlingen belangrijk verder te kijken dan de grenzen van Nederland. Het Mencia wil leerlingen afleveren met een open kijk op de omliggende wereld en andere culturen. Beter begrip van omliggende landen en andere culturen ontstaat door betekenisvolle contacten en daar willen we leerlingen de mogelijkheid toe bieden. Het Global Citizen Network sluit goed aan bij deze ambities.  Het netwerk heeft als doel onderwijs van hoge kwaliteit te bieden dat inspeelt op de realiteit van de Europese Unie. Het streven is de leerlingen effectief voor te bereiden op hun rol als Europees burger en daarbij volop gebruik te maken van de Europese leeromgeving. Er wordt gesubsidieerd en gecontroleerd door het Europees Platform.

 

Meer informatie over onze school?

 0162661a

Ons team

De schoolleiding van Mencia bestaat uit de directieleden en een aantal afdelingsleiders. De afdelingsleider heeft de dagelijkse leiding van de afdeling...

Bekijk ons team
 0162509a

Onze begeleiding

Op Mencia vinden we het belangrijk om leerlingen goed te begeleiden en daarbij die ondersteuning te bieden die ze nodig hebben, zowel op vakinhoudelijk gebied als wat betreft hun persoonlijke ontwikkeling en welbevinden. Er staat een heel team klaar om waar nodig ondersteuning te bieden

Bekijk onze begeleiding
mencia gebouw libreon

Meer weten over ons onderwijs?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we helpen je vanuit daar graag verder op weg!

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we helpen je vanuit daar graag verder op weg!