Een goede samenwerking tussen school en ouders is belangrijk voor de optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Relevante informatie over onze werkwijze vindt u op dit deel van onze website.

Handig om te weten

Verzuim/ziekte/verlof

Leerlingen horen op tijd in de les te zijn. Als een leerling ziek is of absent dan graag tussen 07.45u en 08.30u melden: 076-5995050 of absentiesandrode@mencia.nl.

Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u buiten de schoolvakanties verlof voor uw kind aanvragen. De regels leest u hier.

Bijzonderheden

Bijzondere omstandigheden die van invloed zijn op het schoolbezoek van uw kind, bespreekt u met de mentor. De mentor zal in dergelijke situaties afstemmen met de afdelingsleider.

Magister

Magister is ons school administratiesysteem. Hierin worden naast adresgegevens en cijfers ook gegevens over de aanwezigheid opgeslagen. Magister bevat een Elektronische Leer Omgeving (ELO). Hier vinden leerlingen hun huiswerk, opdrachten, studiewijzers en digitaal lesmateriaal.

Huiswerkbegeleiding

Heeft uw kind behoefte aan extra ondersteuning bij het huiswerk? Het Mencia werkt samen met Spectrum Brabant, een professioneel huiswerkinstituut met verschillende locaties in Brabant. Spectrum Brabant biedt binnen onze school huiswerkbegeleiding aan in vaste lokalen. Als social enterprise reserveren zij diverse plaatsen tegen tarieven naar draagkracht om iedereen een kans tot deze begeleiding te bieden. Indien u denkt dat uw zoon of dochter hier baat bij zal hebben, kunt u zich aanmelden bij Spectrum Brabant voor een vast aantal middagen per week. Meer informatie en aanmelden via:www.spectrumbrabant.nl/mencia-sandrode

 

Medezeggenschap

In het kader van de Wet Medezeggenschap op Scholen heeft Mencia de Mendoza, als unit van de Scholengemeenschap Breda, een Deelraad. Deze Deelraad bestaat uit acht leden, drie vertegenwoordigers uit het onderwijzend personeel, een uit het onderwijsondersteunend personeel, twee ouders en twee leerlingen. De deelraad is te bereiken via het e-mailadres van de school, administratie@mencia.nl, t.a.v. de Deelraad (DR). De DR van Mencia neemt in zijn geheel zitting in de MR van de SGB. 

Handige downloads

Meer downloads zijn te vinden op deze website bij Schooldocumenten.

Meer informatie?

 0162661a

Ons team

De schoolleiding van Mencia bestaat uit de directieleden en een aantal afdelingsleiders. De afdelingsleider heeft de dagelijkse leiding van de afdeling...

Bekijk ons team
 0162509a

Onze begeleiding

Op Mencia vinden we het belangrijk om leerlingen goed te begeleiden en daarbij die ondersteuning te bieden die ze nodig hebben, zowel op vakinhoudelijk gebied als wat betreft hun persoonlijke ontwikkeling en welbevinden. Er staat een heel team klaar om waar nodig ondersteuning te bieden

Bekijk onze begeleiding
mencia gebouw libreon

Meer weten over ons onderwijs?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we helpen je vanuit daar graag verder op weg!

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we helpen je vanuit daar graag verder op weg!