We hebben een uitgebreid onderwijsaanbod: klassen 1 en 2 vmbo-kader, de volledige mavo, havo en klassen 1-3 atheneum. Dus altijd een passende onderwijsplek van vmbo-kader tot en met het vwo. Op onze school is goed onderwijs in een veilige en vertrouwde omgeving vanzelfsprekend.

maxresdefault

Waarom Mencia Sandrode?

Op Mencia Sandrode hebben wij leerjaar 1 en 2 gecombineerde klassen, waarin elk kind op het eigen niveau onderwijs aangeboden krijgt. Door onze kleinschaligheid kunnen wij de lesstof waar nodig op maat aanbieden, elk kind wordt gezien. 

VMBO Kader

Op Mencia Sandrode wordt onderbouw (klas 1 en 2) vmbo-kaderberoeps aangeboden. Voor de bovenbouw van de kaderopleiding zullen leerlingen aangewezen zijn op een van de vmbo-scholen in de regio.

Meer over VMBO Kader

MAVO

De mavo op Mencia Sandrode is een levendige afdeling. Er zijn tal van activiteiten die zich richten op deze groep leerlingen. We vinden het op school belangrijk dat je ook over je grenzen heen kijkt. Iedere mavo-leerling heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan een internationale uitwisseling.

Lees meer over mavo

HAVO

Op de havo op Mencia Sandrode leren enthousiaste leraren je alles wat je moet kunnen en kennen om aan het eind van de rit je havo-diploma te halen. En dat gebeurt op verschillende manieren met naast de “gewone” lessen o.a. kahoots, projecten, presentaties etc.
Onze school is kleiner dan de scholen om ons heen. Hierdoor zijn we in staat leerlingen de aandacht te schenken die ze nodig hebben om te groeien.

Meer over havo bij Mencia

ATHENEUM

Op Sandrode bieden we naast een volledige mavo en havo ook de eerste drie leerjaren van het atheneum aan.

Atheneum
mencia gebouw libreon

Meer weten over ons onderwijs?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we helpen je vanuit daar graag verder op weg!

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en we helpen je vanuit daar graag verder op weg!